Trang chủ │Liên kết:
Transducer Protector
Đầu lọc syringe filter
Đầu lọc tiệt trùng
50mm Đầu lọc khí
Màng lọc
Giấy lọc sợi thủy tinh
Giấy định tính, định lượng
Ống tiêm phòng thí nghiệm
Cột sắc ký HPLC Columns
Chai đựng mẫu, nắp chai
My status
Io̵ڵoT
Tên sản phẩm Đầu lọc Syringe filter
Mã hàng SF-30
Quy cách 30mm
Đặc tính [syringe filter30mm-đóng gói ] [Syringe filter Quy cách ] [30mm In chữ ]
Khác

Màng lọc: PVDF、Hydrophobic PTFE、 Hydrophilic PTFE、Nylon

Kích thước lỗ:Pore size: 0.22um、0.45um、1um

Nhu cầu in chữ


Tên sản phẩm Transducer Protector
Mã hàng FT0220
Quy cách 23mm
Đặc tính
Khác

Màng lọc : PTFE

Kích thước lỗ :0.2 um


Tên sản phẩm Đầu lọc Syringe filter
Mã hàng SF-13
Quy cách 13mm
Đặc tính [syringe filter13mm-Bao bì ] [Syringe filter Quy cách ] [13mm In chữ ]
Khác

Màng lọc : PVDF、Hydrophobic PTFE、 Hydrophilic PTFE、Nylon

Kích thước lỗ:Pore size: 0.22um、0.45um、1um

In chữ , theo yêu cầu khách hàng


Tên sản phẩm Transducer Protector
Mã hàng FTPC0209
Quy cách 23mm
Đặc tính
Khác

Màng lọc : PTFE

Kích thước lỗ :0.2 um


Tên sản phẩm Transducer Protector
Mã hàng FT0211
Quy cách 23mm
Đặc tính
Khác

Màng lọc :hydrophobic

Kích thước lỗ :0.2 um


Tên sản phẩm Transducer Protector
Mã hàng FT0220SW
Quy cách 23mm
Đặc tính
Khác

Màng lọc : PTFE

Kích thước lỗ :0.2 um


Tên sản phẩm Transducer Protector
Mã hàng FT0220S
Quy cách 23mm
Đặc tính
Khác

Màng lọc : PTFE

Kích thước lỗ :0.2 um


Tên sản phẩm Transducer Protector
Mã hàng FT0211W
Quy cách 23mm
Đặc tính
Khác

Màng lọc : PTFE

Kích thước lỗ :0.2 um


Tên sản phẩm Transducer Protector
Mã hàng FT0211
Quy cách 23mm
Đặc tính
Khác

Màng lọc: PTFE

Kích thước lỗ:0.2 um


Tên sản phẩm Transducer Protector
Mã hàng FT0211S
Quy cách 23mm
Đặc tính
Khác

Màng lọc : PTFE

Kích thước lỗ:0.2 um


Tên sản phẩm Transducer Protector
Mã hàng FTPC0211
Quy cách 11mm
Đặc tính
Khác

Màng lọc : PTFE

Kích thước lỗ :0.2 um


    
總共 25 筆資料 | 目前為 1 / 3 頁 | 到第
E-mail: finetech.trade@yahoo.com.tw

Đại diện tại Việt nam
Địa chỉ: 43/14/19 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình
Điện thoại :08-35030769 DĐ: 0909 974 388

Email: finetech_vn@yahoo.com.tw

Công ty TNHH Nghiên Cứu Sáng Tạo Fine Tech
Designed by DAH
Lượt truy cập:103322