Trang chủ │Liên kết:
Transducer Protector
Đầu lọc syringe filter
Đầu lọc tiệt trùng
50mm Đầu lọc khí
Màng lọc
Giấy lọc sợi thủy tinh
Giấy định tính, định lượng
Ống tiêm phòng thí nghiệm
Cột sắc ký HPLC Columns
Chai đựng mẫu, nắp chai
My status
Io̵ڵoT
Tên sản phẩm 2mL Chai mẫu miệng rộng, nắp chai và miếng lót nắp chai
Mã hàng
Quy cách 9mm kích cỡ
Đặc tính [V945 ] [[v935+sc9291] ] [[v945+sc9291] ] [ [v913+sc9291] ]
Khác 2mL 12×32mm

Miệng chai lớn hơn so với đường kính tiêu chuẩn 40%

thiết kế đặc tính đầu vặn đảm bảo nắp kín xử lý nút cổ chai chính xác, dễ dàng xử lý

nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng hàng , thống nhất chất lượng và kích thước sản phẩm
đảm bảo đế chai cùng thống nhất và phù hợp với ống nội
tùy chọn có chia vạch hoặc không chia vạch

Có thể triếc dung lượng ích từ ống ra

Mã hàng

   Quy cách

S.L

Bao bì

V9132mLФ12×32mm,Trong(9-425)miệng chai vặn100/hộp
V9232mLФ12×32mm,Trong(9-425)Miệng chai vặn,độ khắc(có chia vạch)100/hộp
V9352mLФ12×32mm,màu nâu(9-425)miệng chai vặn 100/hộp
V9452mLФ12×32mm,màu nâu(9-425)miệng chai vặn,độ khắc(có chia vạch)100/hộp
SC9291màu đỏ PTFE/màu trắng miếng lót Silicone ,9mm nắp vặn màu đen 100/hộp
SC94491miệng cắt màu xanh dươngPTFE/màu trắng miếng lót Silicone ,9mm nắp vặn màu đen100/hộp

Tên sản phẩm 2mLChai đựng mẫu miệng nhỏ, nắp chai và miếng lót nắp
Mã hàng
Quy cách 8mm Kích cỡ
Đặc tính [[sc8481-sc81181] ] [[v813-823] ] [[V845+SC81181] ]
Khác 2mL 12×32mm

thiết kế đặc tính đầu vặn đảm bảo nắp kín(8-425,9-425)
nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng hàng , thống nhất chất lượng và kích thước sản phẩm
đảm bảo đế chai cùng thống nhất và phù hợp với ống nội
tùy chọn có chia vạch hoặc không chia vạch

Có thể triếc dung lượng ích từ ống ra

 

Mã SPQuy cách

S.L

Bao bì

V8132mLФ12×32mm,Trong(8-425)cổ vặn100/hộp
V8232mLФ12×32mm,Trong(8-425)cổ vặn,độ khắc(có chia vạch)100/hộp
V8352mLФ12×32mm,màu nâu(8-425)cổ vặn100/hộp
V8452mLФ12×32mm,màu nâu(8-425)cổ vặn,độ khắc (có chia vạch)100/hộp
SC8481màu xanh dươngPTFE/màu trắng miếng lót Silicone ,8mm nắp vặn màu đen100/hộp
SC81181miệng cắt màu trắngPTFE/màu đỏ miếng lót Silicone ,8mm nắp vặn màu đen100/

 


E-mail: finetech.trade@yahoo.com.tw

Đại diện tại Việt nam
Địa chỉ: 43/14/19 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình
Điện thoại :08-35030769 DĐ: 0909 974 388

Email: finetech_vn@yahoo.com.tw

Công ty TNHH Nghiên Cứu Sáng Tạo Fine Tech
Designed by DAH
Lượt truy cập:103333